1996, ഒക്‌ടോബർ 2, ബുധനാഴ്‌ച

സി എൻ മത്തായി, തിരുഹൃദയവിലാസം

 


സി എൻ മത്തായി
 തിരുഹൃദയവിലാസം, പറക്കോട് 
മരണം: 02-Oct-1996 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി അടൂർ ഡി.എം കോൺവെൻ്റ് അംഗമായിരിക്കുകയും തിരുഹൃദയപ്പള്ളിക്ക് വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സി.ജൊസീറ്റ ...