2014, മാർച്ച് 5, ബുധനാഴ്‌ച

മറിയാമ്മ മത്തായി, തിരുഹൃദയവിലാസം


 

മറിയാമ്മ  മത്തായി

 തിരുഹൃദയവിലാസം, പറക്കോട് 

മരണം:  05-03-2014

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി അടൂർ ഡി.എം കോൺവെൻ്റ് അംഗമായിരിക്കുകയും തിരുഹൃദയപ്പള്ളിക്ക് വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സി.ജൊസീറ്റ ...