2006, ജൂലൈ 4, ചൊവ്വാഴ്ച

കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ്, തോട്ടത്തിൽ

 

കുഞ്ഞമ്മ ജോർജ്  

തോട്ടത്തിൽ 

മരണം: 05-07-2006

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി അടൂർ ഡി.എം കോൺവെൻ്റ് അംഗമായിരിക്കുകയും തിരുഹൃദയപ്പള്ളിക്ക് വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സി.ജൊസീറ്റ ...