2010, ജൂൺ 2, ബുധനാഴ്‌ച

കെ.ജി വർഗ്ഗീസ്, കോയിക്കവടക്കേൽ

 

കെ.ജി വർഗ്ഗീസ് 

കോയിക്കവടക്കേൽ 

മരണം: 03-Jun-2010

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി അടൂർ ഡി.എം കോൺവെൻ്റ് അംഗമായിരിക്കുകയും തിരുഹൃദയപ്പള്ളിക്ക് വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സി.ജൊസീറ്റ ...