2012, നവംബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

അന്നമ്മ തോമസ്, കൊച്ചുകൊട്ടാരത്തിൽ

അന്നമ്മ തോമസ്

കൊച്ചുകൊട്ടാരത്തിൽ

മരണം: 13-Nov-2012

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി

സിസ്റ്റർ ജൊസീറ്റ നിര്യാതയായി അടൂർ ഡി.എം കോൺവെൻ്റ് അംഗമായിരിക്കുകയും തിരുഹൃദയപ്പള്ളിക്ക് വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സി.ജൊസീറ്റ ...